Page 9 - Titisan Pena 2020
P. 9

Aktiviti CHKL
      Jamuan Perdana CHKL 07122019


      Satu jamuan makan      duka, dan kejayaannya.
      malam sempena        Tidak terlupa, drama
      ulang tahun ke-100      ini juga memaparkan
      penubuhan Sekolah      harapan
      MenengahPersendirian     warga CHKL untuk
      Chong Hwa, Kuala       masa depan yang
      Lumpur (CHKL)        lebih cemerlang.
      telah diadakan pada     Drama ini sudah tentu
      7 Disember 2019.       meninggalkan pelbagai
      Jamuan yang disertai     kesan dan kenangan
      oleh hampir 3,000      kepada tetamu yang
      orang itu berlangsung    menghadiri majlis
      dengan meriah dan      ini. Apa yang lebih                            7
      penuh memori. Pelbagai    menggembirakan ialah
      acara pentas menarik     Jamuan Perdana CHKL
      disediakan termasuklah    ini berjaya mencapai
      drama tentang sejarah    matlamatnya untuk
      perkembangan CHKL      mengumpul dana
      sepanjang satu dekad ini.  sebanyak RM4 juta bagi
      Drama ini mengisahkan    membina sebuah stadium
      sejarah awal penubuhan    serba guna baharu
      CHKL, zaman         (sasaran awal RM3 juta).
      perkembangan, suka
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14