Page 2 - Titisan Pena 2020
P. 2

S     alam sejahtera.

            Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada sidang
            redaksi Titisan Pena ke-6 atas komitmen dan dedikasi dalam

            menerbitkan majalah sekolah ini walaupun berdepan dengan cabaran
            pandemik Covid-19.


            Dalam masa yang sama juga, saya mengucapkan terima kasih kepada

            sidang redaksi, guru penasihat, dan semua pihak yang telah memberikan
            kerjasama serta sokongan sehingga majalah ini berjaya diterbitkan.
            Realitinya tidak ada jalan pintas ke arah mencapai kemajuan dan
            kejayaan melainkan dengan kerja keras.            Akhir kata, saya berharap Titisan Pena ini menjadi panduan, rujukan
            seterusnya dapat membantu mengekalkan kecemerlangan serta
            memberi impak yang positif dalam semua aspek kejayaan pelajar.

            Selamat membaca.


            Sekian.            Pengetua,
            Cheong Moey Lian
   1   2   3   4   5   6   7