Page 13 - Titisan Pena 2020
P. 13

Aktiviti CHKL


           jAMUAN MAKAN LEMBAGA


           pENGELOLA

           dAN sTAF CHKL           02112019


                                                          11

                 Sesi Bergambar bersama-sama dengan Lembaga Pengelola CHKL
                                 Guru-guru yang berkhidmat selama 15 tahun.

          Tahniah Cikgu!
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18